Bestyrelsen

Forældrebestyrelsen i det private børnehus, Helsingør Børneasyl, har tre forældrerepræsentanter, som er valgt af hele forældregruppen. To eksterne repræsentanter som er indstillet af bestyrelsen og en personalerepræsentant, som er valgt af personalet dog uden stemmeret, samt børnehavens leder, som er sekretær. 

Bestyrelsen holder ca. fire årlige møder med en fast dagsorden, hvor børnehavens pædagogiske- og økonomiske ramme og principper besluttes og information/høringer fra Helsingør Kommune og børnehavens bestyrelse drøftes. Ansættelse af personale i børnehaven er lederens ansvar, men sker i samråd med formanden.

Fond bestyrelsen

Asylets bygning fra 1838, forhuset mod Stengade, retiradehuset i baggården og haven/legepladsen er ejet af en fond. Læs mere om fonden herunder.

Helsingør Asylfond ejer bygningerne og grunden beliggende Stengade 29. Bygningerne rummer en lejlighed på 1. sal i forhuset, samt en butik i stueetagen. Sidebygningen rummer børnehaven Helsingør Børneasyl, kaldet Asylet, og baggården er indrettet som legeplads for børnehaven. Retiradehuset bliver brugt til opbevaring af børnecykler og legetøj.

Fondens indtægter er husleje fra henholdsvis, lejlighed, butik og børnehave. Indtægterne dækker administration og vedligeholdelse af ejendommen. Eventuelt overskud i fonden gives til børnehaven.

Fondens bestyrelse er:

  • Advokat Jens Gottlieb, som er formand og administrator.
  • Bertel Johansen
  • To forældre fra Forældrebestyrelsen.

Fondsbestyrelsen holder min. et årligt møde og en gang årligt inviterer fonden bestyrelserne og personalegruppen på en fælles middag.