Indmeldelse

Tilknytningsperioden i Asylet.

Indmeldelse

I Helsingør Børneasyl prioriterer vi et godt og nært forældresamarbejde. Vi ved, at jeres tryghed og mavefornemmelse er afgørende for, om jeres barns opstart i børnehaven bliver vellykket.

Når I ønsker at skrive jeres barn op på Helsingør Børneasyls venteliste, inviteres I på rundvisning i børnehaven. Det er lederen der foretager rundvisningen og I får rig mulighed for at stille alle de spørgsmål, I skulle have brug for. Ved rundvisningen vil I få en god indsigt i børnehavens dagligdag, traditioner, pædagogiske tiltag og årlige forældreforpligtelser som forskønnelse dag og deltagelse i arr.med forældre deltagelse mv.

Indmeldelse

Når vi har mulighed for at tilbyde jer en plads inviteres I til en forventningssamtale, hvorefter I modtager et lille velkomstbrev med nyttige oplysninger. Vi aftaler samtidig nogle tidspunkter, hvor I kan komme og besøge børnehaven med jeres barn, således at barnet får kendskab til huset, det pædagogiske personale og de andre børn. Alt sammen for at barnet får de bedste betingelser for en rolig og tryg tilknytnings opstart.

Her i Helsingør Børneasyl ved vi, at relationer opbygges over tid. Derfor har vi fokus på at styrke relationerne til jer som familie fra første færd, at barnet hurtigst muligt bliver trygt her hos os og I som forældre bliver trygge ved aflevere jeres barn i vores varetægt. Hvert barns tilknytningsperiode er forskelligt, og nogle har brug for kortere dage i en længere periode end andre. For at skabe rum til barnets nye relationer, forventes det at I som forældre husker at give plads til at jeres barn kan stå på egne ben med sin tilknytningsvoksen.

Vores priser er for en børnehaveplads:

– Børnehave 2445,-kr

Prisen gælder for børn bosiddende i Helsingør Kommune. Andre kommuners tilskud kan være lavere og i det tilfælde vil forældrebetalingen øges svarende til differencen. 

Skriv dit barn op her

Step 1 of 4

Barnets oplysninger