Læringssyn

Helsingør Børneasyls pædagogiske ansvar er både at organisere dagligdagen og evaluere vores læringsrum- og miljøer så vi sikrer, at vi dagen igennem understøtter, guider og udfordre børnene. Det sker bl.a. gennem vores daglige rutiner, planlagte aktiviteter, leg og i spontant opståede aktiviteter. Læringssyn

Børnehavens læringsmiljø skal blandt andet understøtte følgende:

 • Gode rammer som er med til at skabe livsduelige, robuste og kreative børn.
 • At børnene trives og udvikler sig i eget tempo.
 • Mulighed for at eksperimentere, være nysgerrig og opleve at være medskaber af egen læring.
 • Styrke barnets sproglige og kommunikative udvikling.
 • Styrke barnets oplevelse af at være en vigtig og betydningsfuld del af fællesskabet.
 • Dække barnets behov for nærværende voksne, tryghed og omsorg.
 • Styrke almen pli og dannelse i et tryg socialt børnemiljø.
 • Plads til at fejle og lære nyt i trygge rammer.
 • Mulighed for at lege og gennem leg mestre egen læring.
 • At hvert barn er medskaber af egen læring i planlagte aktiviteter.
 • At hvert barn får kendskab til demokrati og medbestemmelse.
 • At hvert barn kan udvikle sig motorisk i trygge rammer.
 • At alle børn føler sig set og hørt.
 • Et godt og trygt forældresamarbejde.

 

Asylets sprogarbejde.

LæringssynI Helsingør Børneasyl støtter vi dagligt op om børnenes sproglige forståelse. I de tilfælde, hvor det enkelte barn har brug for ekstra støtte, etablerer vi sproggrupper, der skal hjælpe barnet til at:

 • kende og forstå begreber.
 • forbedre udtale.
 • forstå sproget.
 • øve turtagning i sproget.
 • danne sætninger.
 • øve sig i at udtrykke sig.
 • bruge sproget i sociale sammenhænge.

Men vores opgave er, at barnet tilbydes den ekstra sprogindsats i trygge og velkendte rammer. Hvis der bliver behov for en yderligere indsats, udarbejdes der i samarbejde med forældrene en indstilling til logopæd.