Kerneopgaver

Kerneopgaven i det lille eventyrlige Asyl

Velkommen til Helsingør Asyl anno 1835.

Vi revurderer vores kerneopgaver hvert andet år. Her kan du læse om børnehusets kerneopgaver frem til 2024:

Kerneopgaver

Vi anser det som en kerneopgave, at alle børnehavens børn er i trivsel, udvikles, dannes og lærer at lære gennem gensidig anerkendelse, høj faglighed, respekt, engagement og nærværende voksne. Med det mener vi, at vi som ansatte i det historiske og eventyrlige Asyl, tager højde for at børn lærer og udvikler sig i forskellige tempi. Derfor sætter vi en ære at møde det enkelte barn der, hvor det er, for derefter, i tæt kontakt med forældrene, at støtte barnet i at nå nærmeste udviklingszone.

Vi reflekterer over vores pædagogiske praksis og de bagvedliggende faglige overvejelser. Vi tilpasser dagligdagens pædagogiske praksis, så den stemmer overens med børnenes udvikling og behov.

Det er en del af vores kerneopgave, at give alle børn muligheden for at være inkluderet i fællesskabet og samtidig plads til at trække sig når behovet opstår. Som ansatte i Helsingør Børneasyl vil vi hjælpe og vejlede barnet, så det får mulighed for at øve sig i de daglige roller og positioner, så barnet over tid styrkes i at håndtere egne følelser og indgåelse i gode relationer. Alt sammen i trygge og velkendte rammer.

Vi ser det som vores kerneopgave at styrke børnehavens børns selvstændighed, deres evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og derigennem skabe samhørighed og fælleskabsfølelse.

I Helsingør Børneasyl vægter vi et udviklende og inkluderende læringsmiljø, hvor vi i fællesskab med forældrene, bidrager til en barndom, der resulterer i livsduelige, trygge og socialt kompetente børn.

Vores kerneopgave er at styrke børnenes tro på dem selv, deres respekt for andre mennesker og verden omkring dem gennem børnedemokrati og medbestemmelse.