Samarbejde

Forældre samarbejde

SamarbejdeI Helsingør Børneasyl ønsker vi et tæt forældresamarbejde. Dette styrkes i det daglige gennem småsnak og informationsudveksling ved aflevering og afhentning.

Hvis forældre eller personale oplever, at der er brug for et møde omkring barnets trivsel, afsætter vi tid til et møde. Vi har ingen faste mødekadencer, men tager udgangspunkt i det enkelte barn og familiens behov. I kan som forældre bede om en trivsel samtale vedrørende jeres barn, hvis I har et behov for dette.

Som forældre er I de vigtigste voksne i jeres barns liv, og derfor er det afgørende for barnets udvikling og trivsel, at vi sammen skaber et godt og tillidsfuldt samarbejde. 

For at styrke fællesskabet og forholdet mellem familie og børnehave, arrangerer vi årligt en forskønnelsesdag, hvor børn og forældre hjælper med at male, fjerne ukrudt, reparere det, der er gået i stykker. Her er vi sammen om vores fælles børnehave og styrker relationerne imellem forældre, børn og medarbejdere.

Løbende gennem året har vi flere forskellige traditioner, hvor I som forældre eller barnets bedsteforældre kan tage del i festlighederne.

Vi planlægger også et par traditioner, hvor det udelukkende er for asylbørn og voksne.

I er som forældre en vigtig del i at vi benytter og kan planlægge vores tildelte normering til kerneopgaven bedst muligt. Derfor forventer vi at  I som forældre, er hurtige til at udfylde feriesedler med mere. På den måde kan medarbejdernes ferie lægges hvor der er færrest børn, og vi undgår at udhule normeringen i hverdagen.